Böner

Sankta Birgittas bön

O Herre,
kom snart och lys upp natten.
Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig.
Säg min själ att inget händer, utan att du tillåter det,
och att inget som du tillåter är tröstlöst.

O Jesus, Guds Son,
du som stod tyst inför dem som dömde dig,
håll tillbaka min tunga, till dess jag fått besinna vad och hur jag skall tala.
Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.
Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.
Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren.

Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

Bön för SSB

O Gud, himmelske Fader,
som i dina tjänares hjärtan tänder din kärleks låga
och ensam kan hålla den vid liv:
gör också våra hjärtan brinnande i oss
i kärlek till dig och till varandra inbördes!
Välsigna varje gott verk för ditt rikes utbredande
och befästande bland Sveriges folk;
välsigna Societas Sanctæ Birgittæ.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Under jubelåret

Lovad vare Du min Gud Jesus Kristus;
ge oss i Societas Sanctæ Birgittaeæ din hjälp
så att vi alla våra livs dagar förmår att göra det som är dig välbehagligt.
Kom och läk våra sår,
läk vår kyrkas sår och läk såren mellan kyrkorna.
Låt din helige Ande forma allt i våra liv och Din kyrka
så att Du Herre Jesus Kristus blir upphöjd och drar alla till Dig.
För du lever och regerar i evighet.
Amen.

Av Confessor anbefalld att bedjas under jubelåret

Ur SSB:s Birgittaofficium

O Gud, som sände den heliga Birgitta att bära vittnesbörd om dig,
hjälp oss att bevara ditt ord i trogna hjärtan, så
att vi med våra gärningar prisar dig, vår himmelske Fader.
Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.

Birgittamässa, 23 juli

O Herre Gud,
som genom din enfödde Son för den heliga Birgitta uppenbarat himmelska hemligheter:
giv att vi dina tjänare måtte få fröjdas i den eviga glädjens uppenbarelse.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.

Ur SSB:s Birgittaofficium

Evige Gud,
du uppfyllde den heliga Birgitta med en vishet
som du dolt för denna världens mäktiga;
låt hennes exempel sporra din kyrka
att alltid vara en profetisk röst.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.

Ur Artos missale

Birgittamässa, 7 oktober

Helige Gud,
du som uppenbarade dina himmelska hemligheter för den Heliga Birgitta,
då hon betraktade din Sons lidande:
giv oss, dina tjänare, den eviga glädjen,
när din härlighet en gång blir uppenbar för oss.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder från evighet till evighet.