Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige. 


Jubileumsbok

Jubileumsskriften Gör också våra kalla hjärtan brinnande – Societas Sanctae Birgittae 1920-2020 har utkommit. 24 artiklar av olika författare. 550 sidor, rikt illustrerad., inb. Kan inhandlas genom Artos förlag, tel. 076 – 779 35 03, e-post info@artos.se , Förlagets pris 290 kr.

Förlagets hemsida www.artos.se

 


ROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm

På grund av de utvidgade restriktioner som utfärdats med anledning av pandemin är SSB:s mässor tills vidare inställda.

UPPSALA DOMKYRKA

MÄSSA firas torsdagar kl. 7.30.

TIDEBÖN (Sext) vardagar kl. 12.45.

 

Vid SSB:s gudstjänster iakttas regler och rekommendationer föranledda av smittspridningen.

 

 Birgitta-officiet

Under våren sedan samlades några sångare på Hjelmserydsstiftelsen för att göra en inspelning av Birgittaofficiet. I år kan vi inte sjunga tillsammans som vanligt i Vadstena, men via länken nedan kan ni lyssna och sjunga med hemma. Tills vi ses!

Officium Sanctae Birgittae

Birgitta-officet

 Konfirmationsläsning

På grund av rådande rekommendationer kring hanteringen av Covid-19 har SSB valt att skjuta sin konfirmationsläsning på framtiden. Vi hoppas kunna starta läsning sommaren 2021 men det beror på om rekommendationerna kring att samla ungdomar från hela landet i gemensamt boende ändras.
 


Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.