Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

Vad händer resten av året?

Adventskonvent i Djursholm 6 – 8 december

Birgittasystrarnas kapell, Burevägen 12, Djursholm

(Från T-Danderyds sjukhus buss 601. Avstigningshpl: Framnäsviken)

8 december – Andra söndagen i Advent

10.00 Laudes.

10.30  HÖGMÄSSA. Celebrant och predikant: SSB:s vicarius Markus Hagberg.

12.00 Lunch.

SSB hälsar närstående och vänner välkomna! Anmälan om deltagande i lunchen (150 kr) görs senast 28 november till Birgitta Thorén SSB, tel. 073 – 025 94 66, birgittathoren41@gmail.com


Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm

Lördag 2 november – Alla helgons dag

11.00 Högmässa,  Kjell  Peterson

Annandag Jul – Den helige Stefanos dag – 26 december

11.00 HÖGMÄSSA   Örjan Blom

Trettondedag Jul – Epifania – 6 januari 2020

15.00 HÖGMÄSSA   Kjell Petersson

                                                              MÄSSA

Mässa firas kl. 11.00 lördagarna 7/9, 12/10, 26/10, 16/11, 30/11 och 14/12

Alla välkomna! Kyrkkaffe serveras.

SSB i Uppsala

Sext månd–lörd 12.45, Domkyrkan, Sturekoret (t o m 19/12)

Mässa, torsdagar 07.30, Domkyrkan, Sturekoret


Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.