Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

 

Vad händer resten av året?

SSB:s generalkapitel 2020 är inställt och dess 100-årsfirande flyttas till 2021.

Som confessor i Societatis Sanctæ Birgittæ har jag efter samråd med moder superior och befattningshavare beslutat att ställa in SSB:s 101:a generalkapitel och skjuta upp vårt hundraårsfirande till sommaren 2021. 

Uppsala den 24 april 2020

Bo confessor SSB


 

Birgitta-officiet

För ett par veckor sedan samlades några sångare på Hjelmserydsstiftelsen för att göra en inspelning av Birgittaofficiet. I år kan vi inte sjunga tillsammans som vanligt i Vadstena, men via länken nedan kan ni lyssna och sjunga med hemma. Tills vi ses!

Officium Sanctae Birgittae

Birgitta-officet

 


Konfirmationsläsning

På grund av rådande rekommendationer kring hanteringen av Covid-19 har SSB valt att skjuta sin konfirmationsläsning på framtiden. Vi hoppas kunna starta läsning sommaren 2021 men det beror på om rekommendationerna kring att samla ungdomar från hela landet i gemensamt boende ändras.
 

 

Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.