Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

Vad händer resten av året?

 


Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm

Mässan 4 april, Långfredagsgudstjänsten 10 april samt Högmässan 13 april är inställda!

 

Fredag 1 maj – Apostlarna Filippi och Jacobi dag

11.00  HÖGMÄSSA, F Örjan Blom, SSB

Lördag 16 maj

11.00  MÄSSA, F. Örjan Blom                   

Kristi Himmelsfärds dag 21 maj

15.00  HÖGMÄSSA, F Örjan Blom, SSB

Pingstdagen 31 maj

15.00  HÖGMÄSSA, F. Kjell Petersson, SSC

Lördag 13 juni

11.00  MÄSSA, F Örjan Blom, SSB

 

                                                       

Alla välkomna!
 

SSB i Uppsala

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA, Uppsala

Fredag 1 maj – Apostlarna Filippi och Jacobi dag

11.00  HÖGMÄSSA  Celebrant och predikant: F. Confessor

 

Sext månd–lörd 12.45, Domkyrkan, Sturekoret

Mässa, torsdagar 07.30, Domkyrkan, Sturekoret


Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.


SSB i Göteborg

Samlingen den16 maj är inställd