Hem

Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

SSB stiftades år 1920 för att vara en fristad för dem som i en tid av liturgisk och teologisk utarmning längtade efter ett rikare gudstjänstliv, ett innerligare andaktsliv och en mer bibeltrogen förkunnelse i Svenska kyrkan.

SSB söker förverkliga dessa syften genom att verka för att nattvardslivet och bönelivet allt mer förnyas för den enskilde och i församlingarna, att Kyrkans förkunnelse och undervisning allt mer präglas av trohet mot Guds Ord och vår Kyrkas bekännelse och att den enskilda själavården och det enskilda skriftermålet blir allt mer brukade.

SSB håller årligen Genereralkapitel omkring den heliga Birgittas himmelska födelsedag – den 23 juli – vanligen i Vadstena. Konvent anordnas i regel tre gånger om året på olika platser i landet. Därutöver fungerar SSB som en bönegemenskap, där bröder och systrar ihågkoms i den dagliga andakten.

SSB leds av en av dess präster som Confessor och en av dess systrar som Superior.