Start
Vad är SSB?
SSB:s ledning
Kapitel, konvent
och mńssor

Historik
Birgitta
Uppenbarelserna
Birgittinska böner
Birgittinska hymner
Birgittinsk litteratur
Länkar
In English
En Franšais
Auf Deutsch

 

 

 


Birgitta-hymner


Latinska hymner | Ur SSB:s Birgittaofficium | Ur Kyrkans dagliga bön

Latinska hymner

Rosa rorans

Rosa, rorans bonitatem,
stella stillans claritatem,
Birgitta, vas gratiæ.
Rora cæli pietatem,
stilla vitæ puritatem
in vallem miseriæ.

(Christus ductor, dulcis doctor,
te dilexit, te direxit
in ætate tenera.
Tuque mitis, virens vitis
profecisti et crevisti
florens super sidera

Mentem mundans, fidem fundans
amor cinxit et te vinxit
in sancto proposito.
Tota decens, tota recens
Christum amas, Christum clamas
toto vitæ stadio. Amen.)

Ros med godhetens dagg,
stjärna som droppar klarhet,
Birgitta nådens kärl:
droppa himlens kärlek,
stänk livets renhet
ner i tåredalen.

(Kristus mästaren, den ljuva läraren,
älskade dig och styrde dina steg
i barndomen,
och du, den milda och grönskande vinrankan,
växte och utvecklades till
en blomning upp över stjärnorna.

Kärleken tänkte och besegrade dig,
renade ditt sinne och befäste din tro
i den heliga föresatsen.
Du som nyss levde, alltigenom behaglig
älskade och bönföll du Kristus
under hela din livsväg. Amen.)


Första versen utgör vesper-antifon i biskop Nicolaus Hermannis Birgittaofficium.


Gaude Birgitta

Gaude Birgitta, canticum
tibi debetur gloriae.
Deduc in refrigerium
de lacu nos miseriae.

Ora pro nobis, beata Mater Birgitta,
sponsa Christi praedilecta,
ut ad caelestem patriam
sit ipse nobis via recta.

[Översättning]


Skulle enligt Frälsarens ordensregel dagligen sjungas av systrarna som avslutning på laudes.

Ur SSB:s Birgittaofficium

Bland Kyrkans helgon

Bland Kyrkans helgon räknar vi
Birgitta, sierskan i Nord,
Guds trogna vittne, Kristi brud,
utkorad av den Helige.

I ödmjuk lydnad böjer hon
sin vilja under Kristi ok.
I hans gemenskap smakar hon
och ser, hur ljuvlig Herren är.

Hon lyssnar till sin brudgums röst
i bön och andakt, dag och natt,
och genom henne går hans ord
med budskap till hans kristenhet.

För dina helgons vittnesbörd
dig, Fader vår, lovsjunger vi,
med Sonen och Hugsvalaren
högtlovad i all evighet. Amen.

Hymn ur Första vespern.

Högsommarsolen stiger

Högsommarsolen stiger över slätten,
skiner på skördar, mognade för lien,
speglas i vättern, lyser över kyrkan,
Vadstena kyrka.

Här vi församlas för att lova Herren
för vad han givit genom sina helgon,
genom vår moder, sierskan i Norden,
Sancta Birgitta.

Dagen är helgi: Herren, hennes brudgum,
hade bestämt den, bådat den för bruden,
öppnat den höga, ljusa bröllopssalens
himmelska portar.

Ära ske Fadern, Skaparen den gode,
ära ske Sonen, alla helgons Herre,
ära ske Anden, helighetens källa,
nu och för evigt. Amen.

Hymn ur Matutin.


Helga Birgitta

Helga Birgitta, fostrad i Guds Kyrka,
tidigt benådad med den Högstes närhet,
skådar i syner Kristus själv, sin höge
himmelske Brudgum.

Kristus utvalde henne till sitt språkrör,
visade henne höga hemligheter,
stryrkte den svaga, tröstade den sorgsna
älskade bruden.

Moderlig var hon, öm och sträng tillika,
fastor och böner stärkte hennes sinne,
Kristi lekamen, Kristi ord och Ande
gav henne näring.

Se till din Kyrka, Herre Jesu Kriste,
styrk dina vittnen, rena oss från synden,
låt dina helgons höga föredöme
visa oss vägen.

Ära ske Fadern, Skaparen den gode,
ära ske Sonen, alla helgons Herre,
ära ske Anden, helighetens källa,
nu och för evigt. Amen.

Hymn ur Andra vespern.


Pilgrimsvisa för SSB

Det kommer en pilgrim från Folkungaland
den heliga graven att söka.
Den Helga Birgitta det är som går fram
igenom en värld full av synder och skam
till Kristus, sin himmelske brudgum.

Det kommer en skara från Svenskarnas land
till graven i Vadstena kyrka.
Birgitta, ditt minne skall giva oss kraft
att kämpa oss fram genom tidernas natt
till Kristus, vår himmelska brudgum.

Och skaran skall samlas för tronen en gång
till högtid i himmelens salar,
där, lösta från jordlivets sorger och tvång,
vi sjunga vår höga och jublande sång
till Kristus, vår himmelske brudgum.

Ur Kyrkans dagliga bön

Birgitta, född av frejdad ätt

Birgitta, född av frejdad ätt,
har krönts med segerns ärokrans.
Nu skådar hon på änglars sätt
det sanna ljusets gudomsglans.

Som telning skön hon spirade
ur ädel stam på frukter rik,
av goda seder blomstrande,
i sitt behag Rebecka lik.

Likt Rut, som gick från skördetid
att samla ax från bördig jord,
hon sökte mättnad, evig frid
i brödet, räckt från livets bord.

I jordisk plikt, som maka, mor,
bevarade hon ren sin själ,
ty hjärtat, prytt av visdom stor,
blev aldrig under världen träl.

Låt oss, o Jesus, Herre kär,
i himmelrikets härlighet
med dina helgons stora här
få dela fröjd och salighet. Amen.

Hymn ur Vespern, 23 juli.

Låt oss Guds kärlek

Sankta Birgitta, låt oss Guds kärlek förnimma,
led oss som stjärnan i midnattens mörkaste timma,
bed för vår jord, stärk oss med himmelens ord.
Skänk oss Guds visdom från höjden.

Sankta Birgitta, brud i det höga, bliv när oss,
var oss en moder i ljuset och bär oss och lär oss
vandra med dig livets och frälsningens stig.
Skänk oss Guds visdom från höjden.

Sanka Birgitta, sjung med oss, Herren till ära –
Herren som utgav sitt liv och oss alltid är nära.
Du är vår tröst, härold med sanningens röst.
Skänk oss Guds visdom från höjden.

Hymn ur Första och Andra vesper, 7 oktober.