Start
Vad är SSB?
SSB:s ledning
Kapitel, konvent
och mässor

Historik
Birgitta
Uppenbarelserna
Birgittinska böner
Birgittinska hymner
Birgittinsk litteratur
Länkar
In English
En Français
Auf Deutsch

 

 

 

Societas Sanctæ Birgittæ

en fristad för själar,
som mitt i tidens oro
vill mötas i bön kring Guds ord och de heliga sakramenten