Start
Vad är SSB?
SSB:s ledning
Kapitel, konvent
och mässor

Historik
Birgitta
Uppenbarelserna
Birgittinska böner
Birgittinska hymner
Birgittinsk litteratur
Länkar
In English
En Français
Auf Deutsch

 

 

 


Generalkapitel och konvent

Adventskonvent

Djursholm och Stockholm, 5–7 december

Gudstjänsterna under Generalkapitel och konvent är naturligtvis öppna även för personer som inte är medlemmar i SSB. Information om Generalkapitlet och konventen kan lämnas av SSB:s kaplan Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 Stockholm. Tel. 08–662 98 82.
Stockholm

Lördagarna 22/11 och 20/12 kl. 10.30 i Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64, Stockholm.
Lördagarna 31/1, 28/2 och 21/3 kl. 10.30 i Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm.

Andra söndagen i Advent - 7 december

11.00 HÖGMÄSSA i Solna kyrka. Celebrant: Johan Engvall, Predikant: Karl-Erik Garlöv. Kyrkkaffe i S:t Martins stall (vid kyrkan)

Trettondedag Jul – Epifania – 6 januari

14.30 HÖGMÄSSA i Roseniuskyrkan. Celebrant och predikant: Örjan Blom. Kyrkkaffe

SSB hälsar närstående och vänner välkomna att deltaga.