Start
Vad är SSB?
SSB:s ledning
Kapitel, konvent
och mässor

Historik
Birgitta
Uppenbarelserna
Birgittinska böner
Birgittinska hymner
Birgittinsk litteratur
Länkar
In English
En Français
Auf Deutsch

 

 

 


Generalkapitel och konvent

Höstkonvent

Uppsala 26–28 september

Program

Adventskonvent

Djursholm och Stockholm, 5–7 december

Gudstjänsterna under Generalkapitel och konvent är naturligtvis öppna även för personer som inte är medlemmar i SSB. Information om Generalkapitlet och konventen kan lämnas av SSB:s kaplan Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 Stockholm. Tel. 08–662 98 82.
Stockholm

Lördagarna 13/9 och 8/11 kl. 10.30 i Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm.
Lördagarna 4/10 och 22/11 kl. 10.30 i Mikaelskapellet, Karlbergsvägen 64, Stockholm.

KYRKFÄRD

anordnad av SSB och aKF. Alla välkomna med!
Söndag 19 oktober - 18 e. Heliga Trefaldighet
10.00 Avfärd med abonnerad buss från Klarabergsviadukten (utanför Stockholm C).
11.00 HÖGMÄSSA. Österhaninge kyrka. Örjan Blom (celebrant och predikant) Krister Stenberg Kjell Petersson.
Kyrklunch i Dalarö Strand Hotel. Återkomst till Stockholm ca 15.00.
Anmälan om deltagande (270 kr för resa och lunch) görs senast 10 oktober till Örjan Blom (se ovan).

SSB hälsar närstående och vänner välkomna att deltaga.