Generalkapitel och konvent

GENERALKAPITEL

19 – 24 juli i Vadstena

HÖSTKONVENT

                         Nora i brittmässotid 5 – 7 oktober

SSB välkomnar närstående och vänner att delta i följande offentliga programpunkter:

Fredag 5 oktober

         18.00 Vesper. Predikan av SSB:s vicarius Markus Hagberg.

Lördag 6 oktober

           9.15  Matutin och laudes.

10.00  HÖGMÄSSA. Celebrant och predikant: SSB:s confessor Bo Brander.

12.00  Sext.

12.30  Kaffe. Församlingshemmet, Kungsgatan 10 (vid kyrkan).

13.00  Från centrum till periferin – om tro, lära och bekännelse.

                      Föredrag av Lars B. Stenström. Samtal. Församlingshemmet.

18.00  Vesper. Predikan av Joakim Vikström.

Söndag 7 oktober – 19 e. Heliga Trefaldighet – Brittmässodagen

         10.00  HÖGMÄSSA

Celebrant: SSB:s kaplan Örjan Blom. Predikant: Karl-Erik Garlöv.

11.30  Lunch. Församlingshemmet.

Gudstjänsterna firas i Nora kyrka.  I tidebönerna används Birgittaofficiet.

Anmälan om deltagande i lördagens kaffe (50 kr) och/eller söndagens lunch (125 kr)

görs senast 2 oktober till Kerstin Jansson SSB, tel. 0587-100 55, e-post jalle.nora@telia.com

 

ADVENTSKONVENT

7 -9 december i Djursholm

 

Gudstjänsterna under generalkapitel och konvent är naturligtvis öppna även för dem som inte är medlemmar i SSB.

Information om Generalkapitlet och konventen  lämnas av SSB:s kaplan Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 Stockholm. Tel. 08–662 98 82.


ROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm

 

Lördag 8 september – Jungfru Marie födelse

11.00 MÄSSA           Örjan Blom

Söndag 23 september  – 17 e. Heliga Trefaldighet

11.00 HÖGMÄSSA   Kjell Petersson

 

Lördag 13 oktober

11.00  MÄSSA            Örjan Blom

 

Lördag 27 oktober

11.00  MÄSSA             Kjell Petersson

 

Lördag 3 november – Alla helgons dag

11.00  HÖGMÄSSA     Örjan Blom

 

Lördag 17 november

11.00  MÄSSA              Andreas Wejderstam

 

Lördag 1 december

11.00  MÄSSA              Örjan Blom

Alla välkomna! Enkelt kyrkkaffe serveras.

 

KYRKFÄRD

Söndag 21 oktober – 21 e. Heliga Trefaldighet

anordnad av SSB och aKF. Alla välkomna med!

9.30   Abonnerad buss avgår från Royal Viking Hotel, Vasagatan 1

(nära och samma sida som Stockholm C).

11.00  HÖGMÄSSA. Mariakyrkan i Sigtuna.

Celebrant: F.Örjan Blom. Predikant: F. Jakob Tronêt. Därefter lunch i Sigtunastiftelsen.

15.30 (ca) Återkomst till Stockholm.

Avgift (för resa + lunch) 220 kr. Anmälan om deltagande görs efter 1 oktober

och senast 16 oktober till F. Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 STOCKHOLM,

tel. 08 – 662 98 82 (säkrast vard. 9 – 11), e-post orjan.blom@hotmail.com