Generalkapitel och konvent

PÅSKKONVENT

GENERALKAPITEL

HÖSTKONVENT

                             Höstkonvent i Uppsala i brittmässotid 4 – 7 oktober

Där ej annat anges är programmet förlagt till S:t Ansgars kyrka och församlingslokaler, Studentvägen 34.

SSB välkomnar närstående och vänner till följande offentliga programpunkter:

Fredag 4 oktober

18.00 Vesper. Predikan av Gunnar Lundgren.

21.00 Completorium.

Lördag 5 oktober

10.00 Laudes och mässa. Celebrant: Andreas Wejderstam.

12.00 Sext.

14.00 Hur förhåller sig vetenskap och religion till varandra?

Föredrag av professorn, P. Ulf Jonsson S.J.

15.00 Kaffe.

18.00 Vesper. Predikan av Stig Norin.

21.00 Completorium.

Söndag 6 oktober – 16 e. Heliga Trefaldighet

9.30  Laudes.

10.00  HÖGMÄSSA. 

Celebrant och predikant:  SSB:s novismästare Daniel Gustafsson.

12.15  Lunch. Uppsala slott.

Därefter visning av slottet med bl.a. Rikssalen och Johan III:s galleri. Ciceroner: Hedvig Brander Jonsson och Per Ström.

18.00  Vesper. Predikan av Oloph Bexell.

21.00  Completorium.

Måndag 7 oktober – Brittmässodagen

9.15   Matutin och laudes. Domkyrkan.

10.00  HÖGMÄSSA. Domkyrkan.

Celebrant och predikant: SSB:s confessor Bo Brander.

                                  Katedralkafeet öppet efter gudstjänsten.

12.45 Sext. Domkyrkan. Därefter procession och andakt i  Finstakoret.

Anmälan om deltagande i lördagens kaffe och söndagens lunch (lunchen kostar  150 kr – ej med kort) görs senast 25 september till Daniel Gustafsson SSB, mobil 0703-23 28 05,e-post dan.gus@hotmail.com

ADVENTSKONVENT

Djursholm 6 – 8 december

Information om Generalkapitlet och konventen  lämnas av SSB:s kaplan Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 Stockholm. Tel. 08–662 98 82.