Generalkapitel och konvent

GENERALKAPITEL

19 – 24 juli i Vadstena

Ordning för SSBs XCIX generalkapitel

HÖSTKONVENT

5 -7 oktober i Nora

ADVENTSKONVENT

7 -9 december i Djursholm

 

Gudstjänsterna under generalkapitel och konvent är naturligtvis öppna även för dem som inte är medlemmar i SSB.

Information om Generalkapitlet och konventen  lämnas av SSB:s kaplan Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 Stockholm. Tel. 08–662 98 82.


ROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm

Söndag 5 augusti – 10 e. Heliga Trefaldighet

Tillsammans med Roseniusföreningen:

11.00 HÖGMÄSSA  Örjan Blom

Lördag 8 september – Jungfru Marie födelse

11.00 MÄSSA           Örjan Blom

Söndag 23 september  – 17 e. Heliga Trefaldighet

11.00 HÖGMÄSSA   Kjell Petersson

 

Alla välkomna! Enkelt kyrkkaffe serveras.