Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.


Societas Sanctae Birgittae CIII Generalkapitel

Här hittar du programmet:

Generalkapitel 2022


Jubileumsbok

Jubileumsskriften Gör också våra kalla hjärtan brinnande – Societas Sanctae Birgittae 1920-2020 har utkommit. 24 artiklar av olika författare. 550 sidor, rikt illustrerad., inb. Kan inhandlas genom Artos förlag, tel. 076 – 779 35 03, e-post info@artos.se , Förlagets pris 290 kr.

Förlagets hemsida www.artos.se


Film från SSBs Generalkapitel.

Tack till Fader Anders Åkerström.


En hälsning från våra bröder och systrar i Finland

 Birgittinska sånger


                Birgitta-officiet

Under våren 2020 samlades några sångare på Hjelmserydsstiftelsen för att göra en inspelning av Birgittaofficiet. Via länken nedan kan ni lyssna och sjunga med hemma. 

Officium Sanctae Birgittae

Birgitta-officet

 


Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.