Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.


Tyvärr måste vi meddela att även Generalkapitel 2021 blir inställt. 
Den heliga Birgittas himmelska födelsedag kommer att precis som förra året högtidlighållas runt om i landet och i de  länder där SSB har en del av sina medlemmar.
Se hemsida och Facebook för mer information om detta längre fram.
Bo Confessor och Anna Superior

Jubileumsbok

Jubileumsskriften Gör också våra kalla hjärtan brinnande – Societas Sanctae Birgittae 1920-2020 har utkommit. 24 artiklar av olika författare. 550 sidor, rikt illustrerad., inb. Kan inhandlas genom Artos förlag, tel. 076 – 779 35 03, e-post info@artos.se , Förlagets pris 290 kr.

Förlagets hemsida www.artos.se

 


ROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm

HÖGMÄSSA kl. 10.00 fredag 23 juli – Birgittadagen, SSB:s kaplan Örjan Blom.

MÄSSA kl. 11.00 lördagarna 12/6, 3/7, 7/8 och 21/8.

UPPSALA DOMKYRKA

MÄSSA firas torsdagar kl. 7.30 t o m 24/6, därefter upphåll till 30/8.

TIDEBÖN (Sext) vardagar kl. 12.45. Uppehåll över sommaren, startar igen 30/8

 

Vid SSB:s gudstjänster iakttas regler och rekommendationer föranledda av smittspridningen.

 

 Birgitta-officiet

Under våren 2020 samlades några sångare på Hjelmserydsstiftelsen för att göra en inspelning av Birgittaofficiet. Via länken nedan kan ni lyssna och sjunga med hemma. 

Officium Sanctae Birgittae

Birgitta-officet

  
 


Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.