Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

 

Jubileumsbok

Jubileumsskriften Gör också våra kalla hjärtan brinnande – Societas Sanctae Birgittae 1920-2020 har utkommit. 24 artiklar av olika författare. 550 sidor, rikt illustrerad., inb. Kan inhandlas genom Artos förlag, tel. 076 – 779 35 03, e-post info@artos.se , Förlagets pris 290 kr.

Förlagets hemsida www.artos.se


Film från SSBs Generalkapitel.

Tack till Fader Anders Åkerström.

 


                

Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm

MÄSSA firas kl. 11.00 lördagarna  22/1 Örjan Blom och 29/1 Kjell Petersson

Alla välkomna! Enkelt kyrkkaffe serveras.

                                                             

UPPSALA DOMKYRKA

MÄSSA firas torsdagar kl. 7.30.

TIDEBÖN (Sext) vardagar kl. 12.45. 

Vid SSB:s gudstjänster iakttas regler och rekommendationer föranledda av smittspridningen.Birgitta-officiet

Under våren 2020 samlades några sångare på Hjelmserydsstiftelsen för att göra en inspelning av Birgittaofficiet. Via länken nedan kan ni lyssna och sjunga med hemma. 

Officium Sanctae Birgittae

Birgitta-officet

 


Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.