Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

Vad händer resten av året?

Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm

Lördag 7 september
11.00  MÄSSA    Kjell Petersson
Söndag 22 september – 14 e. Heliga Trefaldighet
11.00  HÖGMÄSSA  Örjan Blom
Alla välkomna! Kyrkkaffe serveras.

Höstkonvent i Uppsala 4 – 7 oktober

Adventskonvent i Djursholm 6 – 8 december