Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

Vad händer resten av året?

Adventskonvent i Djursholm 6 – 8 december

Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm

Lördag 2 november – Alla helgons dag

11.00 Högmässa,  Kjell  Peterson

Mässa firas kl. 11.00 lördagarna 7/9, 12/10, 26/10, 16/11 och 30/11.

Alla välkomna! Kyrkkaffe serveras.

SSB i Uppsala

Sext månd–lörd 12.45, Domkyrkan, Sturekoret (t o m 19/12)

Mässa, torsdagar 07.30, Domkyrkan, Sturekoret

Rekviemmässa till de hädangångnas minne onsdag 6 nov 08.00, Helga Trefaldighets kyrka