Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.

Vad händer resten av året?

SOCIETAS SANCTAE BIRGITTAE 100 ÅR

Tyska S:ta Gertruds kyrka, Stockholm

 I denna kyrka stiftades SSB den 23 mars 1920

Måndag 23 mars 2020

18.00  MÄSSA  SSB:s confessor Bo Brander och SSB:s kaplan Örjan Blom.

Efter mässan: När Societas Sanctae Birgittae kom till.  Anförande på hundraårsdagen av professor Oloph Bexell.

19.30 Jubileumsmåltid och samvaro i Grillska huset, Stortorget 3.

SSB hälsar även närstående och vänner varmt välkomna att deltaga i denna högtid.Anmälan om deltagande i måltiden görs senast 15 mars till Mats Wendt SSB, mobil 0706 – 42 24 54, e-post mats.p.wendt@telia.com

Kostnaden för måltiden (200 kr) kan i förväg insättas på SSB:s bankgiro 5272-4861, swish 123 422 73 69, eller erläggs kontant på plats. Enbart inbetalning gäller ej som anmälan.


Roseniuskyrkan, Smala gränd 5, Stockholm

MÄSSA  firas kl. 11.00 lördagarna 25/1, 22/2, 7/3 och 4/4.

                                                       

Alla välkomna! Kyrkkaffe serveras.
 

SSB i Uppsala

Sext månd–lörd 12.45, Domkyrkan, Sturekoret

Mässa, torsdagar 07.30, Domkyrkan, Sturekoret


Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.


SSB i Göteborg
Onsdagen den 25 mars , mässa i S:t Pauli kyrka kl. 18.30, församlingens ordinarie mässa, därefter samkväm, interna angelägenheter, bibelförklaring, någon birgittinsk text samt completorium, senast kl. 21.00.
 
Lördagen den 16 maj , mässa i S:t Pauli kyrka kl. 12.00, därefter som ovan, avslutning med bön under dagen samt SSB:s förbön, senast kl. 15.00.
 
Tag med tidegärdsbok!