Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i SverigeROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm

Lördag 23 september

11.00 MÄSSA, F.  Örjan Blom

Lördag  21  oktober

11.00 MÄSSA, F. Kjell Petersson

Lördag 28 oktober

11.00 MÄSSA, F. Torgny Jansson Greek

Lördag 11 november

11.00 MÄSSA, F. Confessor

Lördag  25  november

11.00 MÄSSA, F. Daniel Götschenhjelm

Lördag 23 december

11.00  MÄSSA, F. Kjell Petersson

Trettondedag jul – Epifania – 6 januari 2024

11.00 HÖGMÄSSA, F.  Örjan Blom

Oftast serveras kyrkkaffe

                                                                  UPPSALA DOMKYRKA

MÄSSA torsdagar 7.30. TIDEBÖN (sext) vardagar 12.45Jubileumsbok

Jubileumsskriften Gör också våra kalla hjärtan brinnande – Societas Sanctae Birgittae 1920-2020 har utkommit. 24 artiklar av olika författare. 550 sidor, rikt illustrerad., inb. Kan inhandlas genom Artos förlag, tel. 076 – 779 35 03, e-post info@artos.se , Förlagets pris 290 kr.

Förlagets hemsida www.artos.se