Societas Sanctæ Birgittæ

Societas Sanctæ Birgittæ är en sammanslutning av män och kvinnor inom Svenska kyrkan, som i vördnad för den heliga Birgitta och i likhet med henne vill tjäna den heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrkan i Sverige.ROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm (nära Stureplan)

MÄSSA LÖRDAGAR KL 11.00

 

18 mars

1 april

13 maj

3 juni

17 juni

7 april Långfredagen 11.00 Långfredagsgudstjänst

1 maj apostlarna Filipi och Jacobi dag 11.00 Högmässa

                      Oftast  serveras kyrkkaffe dock ej 7/4 och 1/5

 

                                                       UPPSALA DOMKYRKA

MÄSSA torsdagar 7. 30  TIDEBÖN (sext) vardagar 12.45Jubileumsbok

Jubileumsskriften Gör också våra kalla hjärtan brinnande – Societas Sanctae Birgittae 1920-2020 har utkommit. 24 artiklar av olika författare. 550 sidor, rikt illustrerad., inb. Kan inhandlas genom Artos förlag, tel. 076 – 779 35 03, e-post info@artos.se , Förlagets pris 290 kr.

Förlagets hemsida www.artos.se             Den svenska tidegärden, som SSB använder, kan beställas genom förlaget Verbums hemsida www.verbum.se eller Bokhandeln Arken, i Lund tel. 046-33 38 88, i Uppsala tel. 018-474 99 00.